PROČ MY?...smiley
NEJNIŽŠÍ CENY
GARANCE ORIGINÁLU
VŠE MÁME SKLADEM
RYCHLÉ DODÁNÍ
PTEJTE SE NA COKOLI
PŘIJĎTE K NÁM

 

 

Reklamační řád

  OMEZENÍ PROVOZU, VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE  

 Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Adresa pro zasílání i pro osobní předání zboží k reklamaci:

DIGIPARTNER.EU, prodejna DIGITÁLNÍ TECHNIKA, Senovážné náměstí 16, 110 00, Praha 1.

    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

    Kupující zajistí , aby nevznikly překážky bráící odstranění vady výrobku. Zajistí zejména, aby nebylo zažízení chráněno softwarovými nebo hardwarovými prostředky znemožňujícími manipulaci s přístrojem ve stejném rozsahu jako při dodání výrobku Kupujícímu. Za určitých okolností může tato skutečnost bránit provedení záruční opravy, což může vést k odmítnutí provedení záruční opravy Prodávajícím.

    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Pokud se Prodávající s Kupujícím výslovně nedohodnou jinak, Prodávající neručí za ochranné fólie, krycí skla a podobná příslušenství, která jsou pevně připevněna (např. lepením) k přístroji předanému k opravě Prodávajícímu. V případě, že si Kupující chce toto příslušenství ponechat, musí si ho sám před předáním demontovat. Za určitých okolností může takto nainstalované příslušenství bránit provedení záruční opravy, což může vést k odmítnutí provedení záruční opravy Prodávajícím.

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud se neprokáže opak.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. ledna 2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění - reklamace - formát DOC

Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění - reklamace - formát PDF

 

Vzorový formulář - odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů - formát DOC

Vzorový formulář - odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů - formát PDF


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).